Economie Onderwijs

Huidige Situatie

Hoe worden toekomstige economen opgeleid? Curricula zijn momenteel sterk gedomineerd door neoklassieke theorie en kwantitatieve methoden, bevatten weinig kennis van de echte economie en bieden maar beperkte ruimte voor kritisch denken. Zie onder voor details per universiteit - ze verschillen flink! Lees ook over de methodologie, data en analyse en F.A.Q. van deze studie, of de samenvatting van het onderzoek. Wie wil kan ook direct door naar de fundamentele discussie: wat is economie? Of download het hele rapport (Engelstalig).

Voor inspiratie over hoe je opleidingen ook kan inrichten, kijk hier.

Methodologie

De data van dit rapport bestaat uit de vakbeschrijvingen van alle vakken in alle Nederlandse bacheloropleidingen in de (algemene) economie. Op basis van deze online vakbeschrijvingen zijn verschillende elementen geëvalueerd en gewogen op basis van ECTS. Lees meer over de methodologie wat betreft de onderzoeksopzet en de data.

"Dit onderzoek toont aan hoe economieopleidingen in Nederland, net als in de meeste landen, theoretisch en methodologisch smal zijn, losgezongen van de echte wereld, en ongeïnteresseerd in de bredere sociale, politieke en ethische vraagstukken. In haar kritiek op de status quo is dit rapport echter niet alleen afwijzend; het stelt ook een pluralistisch en realistisch pad richting hervorming voor."

Ha-Joon Chang, universiteit van Cambridge, auteur van 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme en Economie: de gebruiksaanwijzing.

"Rethinking Economics concludeert voor Nederland wat we zien in de hele (Westerse) wereld: economie is gebaseerd op een ééndimensionele methodologie: begin met bizarre wereldvreemde assumpties, voeg wiskunde toe en denk dat het resulterende model, vol met hilarisch falende voorspellingen, gebruikt kan worden om de economische wereld te beheersen. Het gevolg is dat studenten slecht voorbereid zijn op hun belangrijke taken in de samenleving. Vaak doet hun sprookjes-wereldbeeld meer kwaad dan goed, wanneer het wordt gebruikt als basis voor beleidsvorming of risico-management."

Theo Kocken, professor Risicomanagement, VU Amsterdam, CEO Cardano Group

Resultaten

We hebben de conclusies van dit onderzoek gesplitst in vier onderdelen: Onderzoeksmethoden, Theoretische benaderingen, Kennis van de echte economie en Kritisch denken.

Universiteiten

Elke universiteit legt andere accenten - klik op de logo's voor een gedetailleerd profiel!